Ansökan om medlemskap

Den svenska föreningen har omkring 140 medlemmar.
Medlemskap är öppet för yrkesverksamma personer.

Medlemsavgiften är 250 kr för 2017.
Plusgironummer: 96 98 43-2


Vill du bli medlem?
Skicka ett mejl till SFPOG:s kassör Anne-Marie Wangel med namn, yrke och hemadress.