Stipendium

Vartannat år ordnar ISPOG en internationell kongress och i samband med kongressen har vi möjligheten att dela ut stipendium för våra medlemmar som medverkar vid Kongressen.

Se länk för program, skicka in Abstrakt och etc. ispog2022.org
Deltagande avgift se: ispog2022.org/participation-fees/

Styrelsen för SFPOG erbjuder ett antal stipendier för olika form av deltagande, antingen on-line deltagande eller fysiskt på ISPOG kongress. Vi vill uppmuntra medlemmar att ansöka om ersättning för i första hand on-line deltagande. Du som erbjuds stipendium är förväntad att inkomma med ekonomisk redovisning, med kvitton samt en skriftlig rapport alternativt ge en digital lunchföreläsning eller liknande. 
 
Stipendier för 2022 är nu tilldelade!

2022 års kongress är i Wien 13-16 juli.