Tidigare lunchsamtal

26/10 – 2021
Mind-fetal-ness: en metod för gravida att observera fosterrörelser – med överraskande resultat!”
Anna Akselsson – leg. barnmorska, medicine doktor, Samordningsbarnmorska Region Stockholm/Högskoleadjunkt Sophiahemmet Högskola

2/12 – 2021
”Psykisk sjukdom under graviditet och förlossning”         
Petra Bygdevall – gynekolog/obstetriker och psykiater verksam på Psykiatri Sydväst, Huddinge sjukhus, vice ordförande i SFPOG

1/2 – 2022
”Sexuell beteendeaktvering som behandlingsmetod vid samlagssmärta – kan orgasmer vara ett verktyg som bör användas mera?”
Rebecca Rickert-Olsson, leg. psykolog och sexualterapeut, styrelsemedlem i SFPOG

1/3 – 2022
”Förlossningsrädsla hos hbtq-personer – ökad prevalens i en sårbar grupp”
Anna Malmqvist, leg. psykolog och docent i psykologi

26/4 2022
Reproduktionsmedicin i framkant – hur mycket ska vården hjälpa ofrivilligt barnlösa?”
Föreläsare är Stina Järvholm, psykolog på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och docent, som ska berätta om sin forskning om psykologiska aspekter av olika reproduktionsmedicinska tekniker såsom PGT, livmodertransplantation och fertilitetsbevarande åtgärder vid cancersjukdomar. Stina är utöver detta även ordförande för Svenska Sällskapet för Reproduktionsmedicin (SSRM).