Tidigare lunchsamtal

26/10 – 2021
Mind-fetal-ness: en metod för gravida att observera fosterrörelser – med överraskande resultat!”
Anna Akselsson – leg. barnmorska, medicine doktor, Samordningsbarnmorska Region Stockholm/Högskoleadjunkt Sophiahemmet Högskola

2/12 – 2021
”Psykisk sjukdom under graviditet och förlossning”         
Petra Bygdevall – gynekolog/obstetriker och psykiater verksam på Psykiatri Sydväst, Huddinge sjukhus, vice ordförande i SFPOG

1/2 – 2022
”Sexuell beteendeaktvering som behandlingsmetod vid samlagssmärta – kan orgasmer vara ett verktyg som bör användas mera?”
Rebecca Rickert-Olsson, leg. psykolog och sexualterapeut, styrelsemedlem i SFPOG

1/3 – 2022
”Förlossningsrädsla hos hbtq-personer – ökad prevalens i en sårbar grupp”
Anna Malmqvist, leg. psykolog och docent i psykologi

26/4 – 2022
Reproduktionsmedicin i framkant – hur mycket ska vården hjälpa ofrivilligt barnlösa?”
Stina Järvholm, psykolog på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och docent, ordförande för Svenska Sällskapet för Reproduktionsmedicin (SSRM).