Tidigare föreläsningar

17/11 – 2023 
Att möta troende patienter kring sexualitet”.
Hanna Möllås, barnmorska, psykoterapeut och forskare, som driver även Lustpodden

20/9 – 2023
 ”Single-session interventions to prevent and treat childbirth-related posttraumatic stress disorder”
Prof. Dr. Antje Horsch, Lausannes Universitet, Schweiz

18/4 – 2023
Förlossningsrädsla bland icke-gravida
Elin Ternström, leg. barnmorska, universitetslektor Högskolan Dalarna
Elisabet Rondung, leg. psykolog, universitetslektor Mittuniversitetet

1/12 – 2022
”Transmäns och icke-binäras erfarenheter av att genomgå graviditet och förlossning”
Felicitas Falck, psykiater på Psykiatri Sydväst samt ANOVA, forskarstuderande vid KI

8/11 – 2022
”Att vara mamma med ätstörning – om ett vanligt men dolt problem”
Anna Ehn, journalist
Cecilia Brundin Petersson, forskare samt behandlare på Dala ABC ätstörningsenheten för vuxna, Region Dalarna

11/10 – 2022
”ISPOG-konferensen i Wien, juli 2022 – reflektioner från några medlemmar som var där”
Klas Abrahamsson, psykolog och ordförande SFPOG
Leila Ekelund Chatti, gynekolog
Annica Kempe, post-doc och forskare vid KI

26/4 – 2022
Reproduktionsmedicin i framkant – hur mycket ska vården hjälpa ofrivilligt barnlösa?”
Stina Järvholm, psykolog på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och docent, ordförande för Svenska Sällskapet för Reproduktionsmedicin (SSRM)

1/3 – 2022
”Förlossningsrädsla hos hbtq-personer – ökad prevalens i en sårbar grupp”
Anna Malmqvist, leg. psykolog och docent i psykologi

1/2 – 2022
”Sexuell beteendeaktvering som behandlingsmetod vid samlagssmärta – kan orgasmer vara ett verktyg som bör användas mera?”
Rebecca Rickert-Olsson, leg. psykolog och sexualterapeut, styrelsemedlem i SFPOG

2/12 – 2021
”Psykisk sjukdom under graviditet och förlossning”         
Petra Bygdevall – gynekolog/obstetriker och psykiater verksam på Psykiatri Sydväst, Huddinge sjukhus, vice ordförande i SFPOG

26/10 – 2021
Mind-fetal-ness: en metod för gravida att observera fosterrörelser – med överraskande resultat!”
Anna Akselsson – leg. barnmorska, medicine doktor, Samordningsbarnmorska Region Stockholm/Högskoleadjunkt Sophiahemmet Högskola