ISPOG

ISPOG är ett forum för internationellt och tvärvetenskapligt samarbete kring psykologiska och sociala frågor med anknytning till obstetrik, gynekologi och sexologi.

Medlemskap kan sökas av alla som är yrkesverksamma inom ämnesområdet, vilket medfört att många yrkesgrupper finns representerade i föreningen. Dessa kan vara gynekologer, psykiatriker, barnmorskor, psykologer, kuratorer, sjukhuspräster, sjukgymnaster eller forskare.

Genom att bli medlem i vår svenska förening SFPOG blir du automatiskt även medlem i ISPOG!

Inom ramen för ISPOG finns goda möjligheter att möta kollegor och forskare inom verksamhetsområdet. Ett utmärkt sätt att uppdatera sig själv och att odla internationella kontakter.

Läs gärna mer om ISPOG på deras hemsida.