SFPOG

Svensk förening för psykosocial obstetrik och gynekologi

Aktuellt:

Välkomna till symposium i Köpenhamn!

Vi i styrelsen presenterar stolt ett nytt regionalt samarbete med våra syskonföreningar i Danmark och Nederländerna. Som första del i detta organiserar vi ett gemensamt symposium!

Fredagen 2:e februari 2024 kl. 10:00-17:30
Mer information finns här.


Nästa lunchföreläsning:

6:e mars
”Vulvodyni: Ett dolt smärttillstånd” 
med Ida Flink, legitimerad psykolog och professor i psykologi vid Karlstads universitet
Mer information finns här.

Svensk förening för psykosocial obstetrik och gynekologi, SFPOG, är en nationell gren av International Society of Psychosomatic Obstetrics and Gynaecology, ISPOG

Varje år ordnar SFPOG ett symposium för såväl våra medlemmar som för andra intresserade. 

Se en fullständig lista över tidigare symposier här! 

Alla medlemmar är välkomna med förslag på framtida teman eller föreläsare! 

Återkommande arrangeras även föreläsningar on-line för våra medlemmar. 

Föreningen delar också ut forsknings- och resestipendier baserade på eventuellt överskott i verksamheten. 


Föreningens syfte 

  • Att främja och fördjupa förståelsen för psykologiska och sociala aspekter inom obstetrik, gynekologi och sexologi.
  • Att främja forskning och kunskapsutveckling inom dessa områden.
  • Att stimulera och stödja utbildning i psykologiska och sociala aspekter inom obstetrik, gynekologi och sexologi.
  • Att organisera möten och kongresser inom dessa områden.