Föreläsningar

SFPOG anordnar återkommande onlineföreläsningar för och med våra medlemmar. Vid varje tillfälle bjuder vi in en gäst som föreläser kring ett aktuellt och engagerande ämne. Vi ger även alltid utrymme för diskussioner mellan föreläsare och deltagare. Deltagande sker online. Länk skickas automatiskt till alla våra medlemmar i god tid innan varje föreläsning.

Vi måste inte vara överens, men det är viktigt att vi vågar diskutera!

Kommande gäster presenteras löpande. Vi tar gärna emot förslag på såväl teman som gäster!
Maila oss gärna om detta eller annat på sfpog@mail.com


Kommande lunchföreläsningar 2024

Torsdag 5:e september kl. 12.10-12.55

Stöd till förlossningsrädda med hjälp av Acceptance and Commitment Therapy (ACT)

Cecilia Gustafsson, leg. psykolog, specialist i klinisk psykologi och psykoterapi

Torsdag 17:e oktober kl. 12.10-12.55 

Att ångra föräldraskapet. En studie om hur föräldraskapsånger upplevs, uttrycks och bemöts i svensk kontext

Maja Bodin, leg barnmorska och PhD i reproduktiv hälsa

Tisdag 19:e november kl. 12.10-12.55

Förlossningsupplevelse: innehåll och innebörd

Frida Viirman, leg barnmorska Akademiska sjukhuset Uppsala och forskare Uppsala universitet & Karolinska Institutet


Tidigare föreläsningar

6/3 – 2024
”Vulvodyni: Ett dolt smärttillstånd” 
Ida Flink, legitimerad psykolog och professor i psykologi vid Karlstads universitet

17/11 – 2023 
Att möta troende patienter kring sexualitet”.
Hanna Möllås, barnmorska, psykoterapeut och forskare, som driver även Lustpodden

20/9 – 2023
 ”Single-session interventions to prevent and treat childbirth-related posttraumatic stress disorder”
Prof. Dr. Antje Horsch, Lausannes Universitet, Schweiz

18/4 – 2023
Förlossningsrädsla bland icke-gravida
Elin Ternström, leg. barnmorska, universitetslektor Högskolan Dalarna
Elisabet Rondung, leg. psykolog, universitetslektor Mittuniversitetet

1/12 – 2022
”Transmäns och icke-binäras erfarenheter av att genomgå graviditet och förlossning”
Felicitas Falck, psykiater på Psykiatri Sydväst samt ANOVA, forskarstuderande vid KI

8/11 – 2022
”Att vara mamma med ätstörning – om ett vanligt men dolt problem”
Anna Ehn, journalist
Cecilia Brundin Petersson, forskare samt behandlare på Dala ABC ätstörningsenheten för vuxna, Region Dalarna

11/10 – 2022
”ISPOG-konferensen i Wien, juli 2022 – reflektioner från några medlemmar som var där”
Klas Abrahamsson, psykolog och ordförande SFPOG
Leila Ekelund Chatti, gynekolog
Annica Kempe, post-doc och forskare vid KI

26/4 – 2022
Reproduktionsmedicin i framkant – hur mycket ska vården hjälpa ofrivilligt barnlösa?”
Stina Järvholm, psykolog på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och docent, ordförande för Svenska Sällskapet för Reproduktionsmedicin (SSRM)

1/3 – 2022
”Förlossningsrädsla hos hbtq-personer – ökad prevalens i en sårbar grupp”
Anna Malmqvist, leg. psykolog och docent i psykologi

1/2 – 2022
”Sexuell beteendeaktvering som behandlingsmetod vid samlagssmärta – kan orgasmer vara ett verktyg som bör användas mera?”
Rebecca Rickert-Olsson, leg. psykolog och sexualterapeut, styrelsemedlem i SFPOG

2/12 – 2021
”Psykisk sjukdom under graviditet och förlossning”         
Petra Bygdevall – gynekolog/obstetriker och psykiater verksam på Psykiatri Sydväst, Huddinge sjukhus, vice ordförande i SFPOG

26/10 – 2021
Mindfetalness: en metod för gravida att observera fosterrörelser – med överraskande resultat!”
Anna Akselsson – leg. barnmorska, medicine doktor, Samordningsbarnmorska Region Stockholm/Högskoleadjunkt Sophiahemmet Högskola