Symposium

Förlossningsrelaterad PTSD – Hur förebygga, upptäcka och behandla?

20:e september 2024, kl. 08:15 till 16:30

Södersjukhuset, Årsta Aula, Sjukhusbacken 10, Stockholm


Program

Moderator: Klas Abrahamsson

08:15 Registrering och kaffe

08:45 Hej och välkomna! PTSD vad är det? – Klas Abrahamsson, ordförande SFPOG

09:00 Förlossningstrauma och dess koppling till PTSD och komplex PTSD – Goran Mijaljica, specialistläkare i psykiatri, överläkare på Haukeland Universitetssjukhus i Bergen, Norge och Transkulturellt Centrum Region Stockholm

10:00 Fika

10:30 Förlossningen som en traumatiserande händelse – vad kan vi göra för att minska risken för PTSD? – Charlotte Iacobaeus, med. dr., ST-läkare Psykiatri Nordväst, Specialist Obst/Gyn

11:30 Lifespan integration och EMDR, 2 olika metoder att behandla svår förlossningsupplevelse – Anne Wetterdal-Todorovic, samtalsterapeut och Leg. barnmorska
Prolongued Exposure: strukturerad, kompakt behandling för PTSD och c-PTSD – Rebecca Rickert-Olsson, Leg. psykolog, trauma- och sexualterapeut

12:30 LUNCH

13:30 Single-session interventions to prevent and treat childbirth-related posttraumatic stress disorder – Antje Horsch, Associate Professor and Director of Research, Institute of Higher Education and Research in Healthcare (IUFRS), Faculty of Biology and Medicine, University of Lausanne and Lausanne University

15:00 Fika

15:30 Vad är på gång i Sverige?
CityBiTS – Greta Stén, doktorand Lindköpings Universitet, AT-läkare
ReWrite Birth / Samskapande av en tvärprofessionell intervention för att minska symtom på förlossningsrelaterad posttraumatisk stress – Elisabet Rondung, leg. psykolog, docent i psykologi

15:45 Paneldiskussion

16:30 Avslut och utblick

Avgift: 1800 kr / digitalt 1500 kr, medlemmar 1200 kr / digitalt 900 kr, heltidsstuderande och
pensionärer 800 kr / digitalt 500 kr. Fika och lunch ingår för de som deltar på plats. Ange specialkost vid anmälan.

OBS! Det är begränsat med platser på plats, där är det först till kvarn som gäller!

Anmäl er här!


Anmälan är bindande men kan överlåtas.

Övriga frågor, hör gärna av er på sfpog@mail.com

Bli medlem i föreningen och läs mer om oss på www.sfpog.se


Tidigare symposium

 • 1992 – Sexuella övergrepp
 • 1993 – Abort i Sverige och i världen
 • 1994 – Vart tar sexualiteten vägen inom kvinnosjukvården
 • 1995 – Förlossningsrädsla
 • 1996 – Klimakteriet – bristsjukdom eller livsfas?
 • 1997 – Assisterad befruktning ur ett brett perspektiv – Hur kan det vara för kvinnan, mannen, gynekologen, neonatologen och barnet?
 • 1998 – Det finns annat än mediciner, operationer och samtal – alternativa behandlingsmetoder inom obstetrik och gynekologi
 • 1999 – Att bli förälder – Förälder-barn-anknytning under gravditet, förlossning och spädbarnstid. Hur kan vi i kvinnosjukvård, mödravård och barnhälsovård stötta?
 • 2000 – Är du rädd för att bli anmäld? Om närhet och distans i obstetrik & gynekologisk verksamhet
 • 2001 – Trender kring födandet – varför ökar kejsarsnitten?
 • 2002 – Reproduktiv hälsa i förändring
 • 2003 – Hur tar vi hand om patienternas – och vår egen – smärta?
 • 2004 – Kvinnosjukvården i en internetbaserad värld
 • 2005 – Livet efter födandet – puerperalvården idag
 • 2006 – Sexuellt utnyttjad – hur gick det sedan?
 • 2007- Repris: Sexuellt utnyttjad – hur gick det sedan?
 • 2008 – Kvinnans sexualitet – passion och plåga
 • 2009 – Posttraumatic stress disorder following childbirth
 • 2010 – Mannen i reproduktionen
 • 2011 – Makten i vården
 • 2012 – Reproduktiva val – aspekter på fertilitetshjälp
 • 2013 – Om våldtäkt – konsekvenser för kvinnor
 • 2014 – Rädsla och ovisshet i samband med graviditet och födande
 • 2015 – Krisstöd – att stärka människors moståndskraft
 • 2016 – När han/hen/hon söker kvinnosjukvård
 • 2017 – Det gör ont där nere! Vulvasmärta utifrån ett fysiologiskt, psykologiskt och sexologiskt perspektiv
 • 2018 – Vad ska jag säga på morgonmötet?! Second victim – om traumatisering av vårdpersonal
 • 2019 – Reproduktion i förändring nya patienter, nya tekniker – nya behov?!
 • (2020 – Uppehåll på grund av Covid-19-pandemi.)
 • 2021 – Förlossningsrädsla i dag – hur gör vi?
 • 2022 – Endometrios: de saknade pusselbitarna i prevention och behandling
 • 2023 – Hur sexigt är klimakteriet?