Styrelsen

Klas Abrahamsson

Psykolog, Lund
Ordförande

Jag heter Klas Abrahamsson, är legitimerad psykolog arbetar för närvarande på Göteborgs IVF Klinik samtidigt som jag driver en egen verksamhet. Tidigare har jag bland annat arbetat på Reproduktionsmedicinskt Centrum vid Skånes Universitetssjukhus i Malmö samt vid Vuxenpsykiatrimottagning könsidentitet i Lund . Jag har även i drygt 30 år arbetat inom kullrusektorn, företrädesvis som dramatiker och manusförfattare men även som bl.a. regissör och pedagog. 

Jag har alltid haft ett stort intresse av reproduktiv hälsa, dels i största allmänhet och dels med ett HBTQ-perspektiv. I grunden handlar mitt intresse om de flesta människors djupgående behov av att själva välja om, när, hur och med vem de vill bilda familj. Exempelvis sker det just nu mycket inom den högspecialiserade reproduktionsmedicinen. Även utrednings- och behandlingsmetoder utvecklas där många nya möjligheter ännu ligger i sin linda, t.ex. när det gäller genetisk diagnostisering. Allt detta möter vid någon punkt vårdgivare och patienter såväl som allmänheten i stort, vilket gör att vi löpande ställs inför nya etiska, ekonomiska, politiska, sociala och – inte minst! – psykologiska utmaningar. Min ambition är att tillsammans med SFPOG följa denna utveckling, nationellt såväl som internationellt, och att aktivt arbeta för att den sker på ett ansvarsfullt sätt.


Rebecca Rickert-Olsson

Legitimerad psykolog, Åland och Sverige
Vice ordförande

Legitimerad psykolog, handledare och sexualterapeut. Som terapeut är jag utbildad i KBT, ACT, MI och DBT. Arbetat sedan 15 år med de psykologiska aspekterna av kvinnors hälsa: förlossningsrädsla- och depression, missfall och abort, endometrios, samlagssmärta och sexuella övergrepp. Utöver arbetet med enskilda patienter handleder och utbildar jag läkare och barnmorskor och skriver om bland annat bemötande och kommunikation. 

Arbetar både i Finland och Sverige och det är speciellt viktigt för mig att främja tillgången till god och jämlik vård för kvinnor även utanför storstäderna. Leila Ekelund Chatti

Gynekolog/Förlossningsläkare, Stockholm
Kassör

Jag heter Leila Ekelund Chatti, jag är gynekolog och förlossningsläkare och jag arbetar och bor i Stockholm.

Jag gick min grundutbildning i Linköping och sen vidare till min allmäntjänstgöring som jag gjorde i Västervik. Att jag skulle bli specialist inom gynekologi och obstetrik var alltid givet och mitt intresse för den psykosociala aspekten av min specialitet växte långsamt fram. Jag gjorde min specialistutbildning på Södersjukhuset i Stockholm.

2018-2019 gick jag min Steg 1 utbildning med KBT inriktning och efter det har jag varit verksam på på Södersjukhusets samtalsmottagning där jag träffar kvinnor med psykisk ohälsa som på olika sätt behöver hjälp inför, under och efter förlossningen. Just nu jobbar jag även deltid på barnmorskemottagning och som gynekolog på en klimakteriemottagning.


Jenny Lysell-Bengtsson

Barnmorska, Psykoterapeut och sexolog, Göteborg
Symposieansvarig

Mitt namn är Jenny Lysell Bengtsson jag är uppväxt i Stockholm där jag läste till sjuksköterska på Ersta Sköndal högskola med målet att bli barnmorska. 1996 flyttade jag till Göteborg och var färdig barnmorska 2000. Sedan dess har jag arbetar inom förlossningsvården på Sahlgrenska sjukhuset.

2010 fick jag möjlighet att börja arbeta på Auroramottagingen, en mottagning för förlossningsrädda personer som en del i min tjänst. Ett roligt och utmanande arbete som drivit mig till att vidareutbilda mig till psykoterapeut för att förstå och kunna hjälpa dessa personer som inte sällan även har annan psykisk ohälsa.

Från 2017 arbetar jag främst på Auroramottagingen som sektionsledare, jag arbetar kliniskt med patienter, handleder, undervisar på barnmorskeprogrammet om psykisk ohälsa i samband med barnafödande och forskar kring skillnader i psykisk belastning mellan förlossningsrädda förstföderskor och omföderskor, en dag varannan vecka arbetar jag på en av våra förlossningsavdelningar.


Cornelia Liebau

Gynekolog och sexolog, Stockholm
Sekreterare

Mitt namn är Cornelia Liebau, gynekolog och sexolog på en större mottagning i centrala Stockholm. 

Jag pluggade till läkare i Tyskland där jag även påbörjade min specialistutbildning inom obstetrik och gynekologi. Efter flytten till Sverige fortsatte jag ST-utbildningen i Stockholm. I mitt dagliga arbete som ST- och senare som specialistläkare stötte jag då och då på psykosociala frågeställningar och sexuella problem hos patienter. Med det jag hade fått lära mig under studier och ST upplevde jag inte att jag kunde bemöta dessa optimalt. Det var anledningen till att jag sökte vidareutbildning inom ämnet och började masterprogrammet sexologi vid Malmö universitet. Från 2016-2019 studerade jag sexualitetens mångfald från olika perspektiv. Det blev en mycket spännande tid som jag avslutade med mitt arbete ”Ett brev och många frågor”. I en kvalitativ studie analyserade jag med hjälp av receptionsteori kvinnors upplevelser vid mottagandet av HPV-positivt skriftligt resultat från screeningen för livmoderhalscancer.

Mina huvudområden som jag jobbar med idag är endometrios med all dess facetter, gynekologisk ultraljudsdiagnostik, vulvasjukdomar samt sexologi. Med mitt engagemang i SFPOG hoppas jag kunna jobba för förbättringar inom kvinnosjukvården och med synliggörandet av utmaningar för kvinnohälsan i dagens samhälle.


Anne-Marie Wangel

Barnmorska, Lektor, Malmö
Ledamot

Anne-Marie Wangel, bor i Malmö sen 1996, är lektor vid Malmö universitet, Fakulteten för Hälsa och samhälle. Jag blev Barnmorska 1986 arbetade några år på förlossningen vid Östra sjukhuset i Göteborg, deltog då vi startade Auroragruppen. Därefter var jag 5 år i Malawi, Afrika arbetade med olika HIV/AIDS projekt.

Läste sen folkhälsovetenskap vid London School of Hygiene and Tropical Medicine (MSc PHD). År 2012 disputerade jag med avhandlingen ”Mental ill-health in childbearing women: Markers and risk factors”. Min forskning fokuserar främst på kvinnors reproduktiva, sexuella och psykiska (o)hälsa samt om våld och övergrepp.

Jag har varit i styrelsen sen 2009 först som sekreterare, sen som kassör och nu som ledamot.