Styrelsen

Klas Abrahamsson

Psykolog, Lund
Ordförande

Jag heter Klas Abrahamsson, är legitimerad psykolog arbetar för närvarande deltid på Vuxenpsykiatrimottagning könsidentitet i Lund samtidigt som jag driver en egen psykologmottagning. Tidigare har jag bland annat arbetat på Reproduktionsmedicinskt Centrum vid Skånes Universitetssjukhus i Malmö. Jag har även i snart 30 år arbetat som kulturarbetare, företrädesvis som dramatiker och manusförfattare men även som dramaturg, pedagog och regissör. 

Jag har alltid haft ett stort intresse av reproduktiv hälsa, dels i största allmänhet och dels med ett HBTQ-perspektiv. I grunden handlar mitt intresse om de flesta människors djupgående behov av att själva välja om, när, hur och med vem de vill bilda familj. Exempelvis sker det just nu mycket inom den högspecialiserade reproduktionsmedicinen. Även utrednings- och behandlingsmetoder utvecklas där många nya möjligheter ännu ligger i sin linda, t.ex. när det gäller genetisk diagnostisering. Allt detta möter vid någon punkt vårdgivare och patienter såväl som allmänheten i stort, vilket gör att vi löpande ställs inför nya etiska, ekonomiska, politiska, sociala och – inte minst! – psykologiska utmaningar. Min ambition är att tillsammans med SFPOG följa denna utveckling, nationellt såväl som internationellt, och att aktivt arbeta för att den sker på ett ansvarsfullt sätt.


Petra Bygdevall

Psykiater och Gynekolog, Stockholm,
Föreningens vice ordförande

Jag heter Petra Bygdevall och bor i Stockholm. Jag blev färdig specialistläkare i gynekologi/obstetrik 2009 och gjorde hela min specialisttjänstgöring på Södersjukhuset i Stockholm. Som färdig specialist jobbade jag i drygt 1 år på en fertilitetsklinik på St Göran och sedan på KK KS Solna där jag blev anställd delvis för att vara på Junoenheten, enheten för mentalt och sexuellt välbefinnande, förlossningsrädsla mm.

Efter en kort period där lades denna enhet ner men under tiden hade jag blivit alltmer övertygad om att jag ville jobba med psykosomatik generellt men ffa inom kvinnosjukvård. Under min ST-tid på KK, fertilitetskliniken och sedan Junoenheten blev jag intresserad av det komplexa sambandet mellan kropp och själ, hur man tolkar och hanterar upplevelser och fascinerad av själva samtalet.

Någonstans på vägen i allt detta bestämde jag mig för att vidareutbilda mig till psykiater. Jag började min nya ST i psykiatri på Psykiatri Sydväst, Huddinge sjukhus 2012 och blev färdig specialist under 2016. Jag är nu anställd som psykiater på Psykiatri Sydväst och har mestadels jobbat på den Affektiva mottagningen med bipolära patienter och litium. Sedan ett tag arbetar jag också 1 dag/vecka på Konsultpsykiatriska enheten på Huddinge och jobbar då mot KK Huddinge på specialist-MVC, Endometriosteamet och även som konsult mot Fertilitetsenheten KK KS. Jag är också engagerad i ett nätverk i Stockholm med mål att kunna samordna lika och god vård för gravida kvinnor med psykisk sjukdom och skörhet samt under deras postpartumperiod.

Detta är en utmaning och känns angeläget men inte helt lätt trots att det är ett välavgränsat upptagningsområde, dock med flera vårdaktörer. Alldeles nyligen har jag också tillträtt som ST-läkarchef på Psykiatri Sydväst. Jag ser fram emot att fortsatt jobba i gränslandet mellan kropp och själ. 


Linda Platon

Barnmorska, Stockholm
Ledamot

Jag heter Linda Platon, är barnmorska och arbetar och bor i Stockholm.

Jag har i hela mitt yrkesverksamma liv arbetat med människor, som mentalskötare, sjuksköterska och sedan 1998 har jag arbetat som barnmorska på Södersjukhuset där jag arbetat med mödravård, förlossning, eftervård och med samtal med förlossningsrädda kvinnor/par.

Mellan åren 2004 och 2016 arbetade jag på Södra BB på Södersjukhuset. En enhet sprungen ur ABC- vård med ledord som småskalighet och kontinuitet i hela vårdkedjan. Detta innebar att man som barnmorska följde kvinnan/paret från inskrivning på MVC till efterkontroll ca två månader efter födseln. Många av de blivande föräldrarna som sökte sig till Södra BB bar på en rädsla inför förlossning och mitt intresse för att arbeta med dessa kvinnor växte.  Sedan 2008 arbetar jag deltid på Samtalsmottagningen på SöS. 

2010-2012 gick jag min Steg 1 utbildning med psykodynamisk inriktning och arbetade efter det även volontärt med samtal på Stadsmissionens Terapicenter för Unga.

Jag har undervisat i ämnet förlossningsrädsla på barnmorskeutbildningen på Karolinska Institutet och på Sophiahemmets Högskola.

Mellan år 2017 och 2019 var jag engagerad i det SKL-finansierade projektet ”Trygg att föda” vars syfte är att med hjälp av samtal, undervisning i grupp, och med medicinsk yoga hjälpa kvinnor med önskan om planerat kejsarsnitt (utan medicinsk indikation) att våga föda vaginalt.

Psykologiska, sociala och existentiella frågor kring graviditet, barnafödande och föräldraskap har alltid intresserat mig, jag har därför varit medlem i SFPOG i många år och uppskattat de årliga symposierna. Jag hoppas nu kunna bidra till föreningens arbete med min erfarenhet och mitt engagemang.


Anne-Marie Wangel

Barnmorska, Lektor, Malmö
Kassör

Anne-Marie Wangel, bor i Malmö sen 1996, är lektor vid Malmö universitet, Fakulteten för Hälsa och samhälle. Jag blev Barnmorska 1986 arbetade några år på förlossningen vid Östra sjukhuset i Göteborg, deltog då vi startade Auroragruppen. Därefter var jag 5 år i Malawi, Afrika arbetade med olika HIV/AIDS projekt.

Läste sen folkhälsovetenskap vid London School of Hygiene and Tropical Medicine (MSc PHD). År 2012 disputerade jag med avhandlingen ”Mental ill-health in childbearing women: Markers and risk factors”. Min forskning fokuserar främst på kvinnors reproduktiva, sexuella och psykiska (o)hälsa samt om våld och övergrepp.

Jag har varit i styrelsen sen 2009 först som sekreterare och nu som kassör.


Cornelia Liebau

Gynekolog och sexolog
Sekreterare

Mitt namn är Cornelia Liebau, gynekolog och sexolog på en större mottagning i centrala Stockholm. 

Jag pluggade till läkare i Tyskland där jag även påbörjade min specialistutbildning inom obstetrik och gynekologi. Efter flytten till Sverige fortsatte jag ST-utbildningen i Stockholm. I mitt dagliga arbete som ST- och senare som specialistläkare stötte jag då och då på psykosociala frågeställningar och sexuella problem hos patienter. Med det jag hade fått lära mig under studier och ST upplevde jag inte att jag kunde bemöta dessa optimalt. Det var anledningen till att jag sökte vidareutbildning inom ämnet och började masterprogrammet sexologi vid Malmö universitet. Från 2016-2019 studerade jag sexualitetens mångfald från olika perspektiv. Det blev en mycket spännande tid som jag avslutade med mitt arbete ”Ett brev och många frågor”. I en kvalitativ studie analyserade jag med hjälp av receptionsteori kvinnors upplevelser vid mottagandet av HPV-positivt skriftligt resultat från screeningen för livmoderhalscancer.

Mina huvudområden som jag jobbar med idag är endometrios med all dess facetter, gynekologisk ultraljudsdiagnostik, vulvasjukdomar samt sexologi. Med mitt engagemang i SFPOG hoppas jag kunna jobba för förbättringar inom kvinnosjukvården och med synliggörandet av utmaningar för kvinnohälsan i dagens samhälle.


Rebecca Rickert-Olsson

Legitimerad psykolog
Symposieansvarig

Legitimerad psykolog, handledare och sexualterapeut. Som terapeut är jag utbildad i KBT, ACT, MI och DBT. Arbetat sedan 15 år med de psykologiska aspekterna av kvinnors hälsa: förlossningsrädsla- och depression, missfall och abort, endometrios, samlagssmärta och sexuella övergrepp. Utöver arbetet med enskilda patienter handleder och utbildar jag läkare och barnmorskor och skriver om bland annat bemötande och kommunikation. 

Arbetar både i Finland och Sverige och det är speciellt viktigt för mig att främja tillgången till god och jämlik vård för kvinnor även utanför storstäderna.