Tidigare symposier

 • 1992 – Sexuella övergrepp
 • 1993 – Abort i Sverige och i världen
 • 1994 – Vart tar sexualiteten vägen inom kvinnosjukvården
 • 1995 – Förlossningsrädsla
 • 1996 – Klimakteriet – bristsjukdom eller livsfas?
 • 1997 – Assisterad befruktning ur ett brett perspektiv – Hur kan det vara för kvinnan, mannen, gynekologen, neonatologen och barnet?
 • 1998 – Det finns annat än mediciner, operationer och samtal – alternativa behandlingsmetoder inom obstetrik och gynekologi
 • 1999 – Att bli förälder – Förälder-barn-anknytning under gravditet, förlossning och spädbarnstid. Hur kan vi i kvinnosjukvård, mödravård och barnhälsovård stötta?
 • 2000 – Är du rädd för att bli anmäld? Om närhet och distans i obstetrik & gynekologisk verksamhet
 • 2001 – Trender kring födandet – varför ökar kejsarsnitten?
 • 2002 – Reproduktiv hälsa i förändring
 • 2003 – Hur tar vi hand om patienternas – och vår egen – smärta?
 • 2004 – Kvinnosjukvården i en internetbaserad värld
 • 2005 – Livet efter födandet – puerperalvården idag
 • 2006 – Sexuellt utnyttjad – hur gick det sedan?
 • 2007- Repris: Sexuellt utnyttjad – hur gick det sedan?
 • 2008 – Kvinnans sexualitet – passion och plåga
 • 2009 – Posttraumatic stress disorder following childbirth
 • 2010 – Mannen i reproduktionen
 • 2011 – Makten i vården
 • 2012 – Reproduktiva val – aspekter på fertilitetshjälp
 • 2013 – Om våldtäkt – konsekvenser för kvinnor
 • 2014 – Rädsla och ovisshet i samband med graviditet och födande
 • 2015 – Krisstöd – att stärka människors moståndskraft
 • 2016 – När han/hen/hon söker kvinnosjukvård
 • 2017 – Det gör ont där nere! Vulvasmärta utifrån ett fysiologiskt, psykologiskt och sexologiskt perspektiv
 • 2018 – Vad ska jag säga på morgonmötet?! Second victim – om traumatisering av vårdpersonal
 • 2019 – Reproduktion i förändring nya patienter, nya tekniker – nya behov?!
 • (2020 – Uppehåll på grund av Covid-19-pandemi.)
 • 2021 – Förlossningsrädsla i dag – hur gör vi?
 • 2022 – Endometrios: de saknade pusselbitarna i prevention och behandling
 • 2023 – Hur sexigt är klimakteriet?