Medlemsbrev Mars 2023

Bästa medlem!

Välkomna till ett nytt år med SFPOG! Äntligen kommer här ett medlemsbrev och lite nyheter från oss i styrelsen. Vi har bland annat inlett det nya året med att uppdatera vårt medlemsregister.  Detta för att underlätta för oss, men i lika stor utsträckning för att försäkra oss om att ni inte missar någon väsentlig information framöver. Här nedan följer lite information om vad som är på gång.

Symposium 2023

Reservera fredag 27:e oktober! Då kommer vi att ha nästa symposium med titeln: Hur sexigt är klimakteriet? Vi har fem spännande föreläsare som kommer presentera fem olika perspektiv på klimakteriet med både historiska, antropologiska, psykosociala och medicinska perspektiv. Plats denna gång är Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. Mer information med såväl detaljerat schema, anmälningsförfarande etc. kommer inom kort. Håll utkik på vår hemsida!  

Regional samverkan med Danmark och Nederländerna

Reservera även fredag 2:e februari 2024! Bakgrunden är att vi i styrelsen tillsammans med våra systerföreningar i Danmark och Nederländerna vill initiera en ökad regional samverkan. Dels är detta inspirerat av de tyskspråkiga länderna, vilka redan har ett sådant nätverk. Dels eftersom vi är flera som tycker att det är väldigt långt mellan de stora internationella ISPOG-konferenserna vart tredje år. Möjligheten att träffas i mindre sammanhang med geografiskt närliggande länder har därför blivit mycket lockande. Som ett första steg i detta planeras ett gemensamt symposium i Köpenhamn fredag 2:e februari 2024. Lokal är bokad och representanter från olika ländernas styrelser håller på att sammanställa ett program. Mer information kommer inom kort!

Föreläsningar och lunchsamtal

Den uppmärksamma medlemmen har säkert noterat att det är ett tag sedan vårt senaste lunchsamtal. Vi håller fortsatt på att planera och diskutera formerna för samtal och föreläsningar on-line. Skälet är att vi vill finna former där så många som möjligt har möjlighet att delta. Mer information kommer inom kort, så håll koll på vår hemsida även gällande detta.

Föreläsning och årsmöte 4:e maj

Årsmöte kommer i år ske digitalt kvällen torsdag 4:e maj. Välkomna då! I samband med detta kommer även vår styrelseledamot Anne-Marie Wangel hålla en föreläsning om sin forskning om sexuell dysfunktion hos kvinnor med diabetes typ 1. Kallelse och ytterligare information finns på vår hemsida.

Vi kommer på årsmötet även att föreslå en stadgeändring vilken innebär att vi framöver kan åtskilja vårt årsmöte och vårt symposium. Skälet till detta är att vi under senare år valt att lägga symposierna på hösten och finner att detta har många fördelar. Samtidigt blir det då långt från årsskiftet till årsmötet, vilket är olyckligt då redovisning och val av styrelse med mera, lämpligen bör ske närmre föregående kalenderår.

Medlemsavgifter

Vi har bestämt att vi framöver kommer att skicka ut faktura avseende medlemsavgiften till er och den kommer bifogad med detta medlemsbrev. Även det för att underlätta vår administration och förhoppningsvis även underlätta för er. Framför allt hoppas vi innerligt att ni vill fortsätta vara medlemmar i vår förening!

Hälsningar

Klas Abrahamsson, ordförande

April 2022

Ärade medlemmar i SFPOG!

2022 har nu pågått ett tag. Året som startade med att pandemin tog ny fart, har övergått till ett läge där vi förhoppningsvis kan skönja en successiv normalisering. Samtidigt är det många av oss inom vården som ser lättade restriktioner med blandade känslor, för än är det inte över. Även om det är lite bättre nu, hur kommer kommande höst och vinter bli?

I alla fall, vi i SFPOG’s styrelse planerar nu för att deltagare till höstens symposium ska kunna komma och vara med på plats. Allt är inte klart ännu, men vi kan avslöja så mycket att datum är fredag 14:e oktober, plats är på Sabbatsbergs sjukhus i Stockholm och temat kommer att vara endometrios. Så boka datum redan nu! Inom kort kommer program och anmälningsuppgifter. Vi arbetar på att både kunna erbjuda deltagande både på plats och via länk.

Vi är också igång i full gång med våra lunchföreläsningar. Detta är ju en ny satsning och hittills har vi genomfört fem stycken, samtliga mycket intressanta och givande. Vissa utmaningar har vi dock haft i starten, men vi arbetar med att trimma in oss. En del gäller att uppdatera mailregister, där jag åter påminner om vikten av att ni hjälper oss genom att skicka aktuella mailadresser, gärna era privata i det fall i ni byter arbetsplats etc. Hur som helst tänker vi fortsätta med detta, planen är att hålla ett i månaden med uppehåll över sommaren. Vi skulle mycket gärna få tips om både föreläsare och teman som skulle intressera er!

Vi vill också gärna påminna om att vi har utlyst stipendier för att kunna deltaga vi sommarens internationella konferens i Wien som vår moderförening ISPOG anordnar. Sök, sök, sök!

Hjälp oss gärna också att sprida information om vår förening och den verksamhet vi bedriver. Vi hoppas och vill gärna bli fler och på så sätt utgöra ett ännu rikare nätverk av engagerade personer inom olika professioner. Tillsammans med er vill vi utveckla vår verksamhet och bli ett lika självklart som betydande nätverk för alla oss som är intresserade av psykosociala aspekter av kvinnors hälsa.

Det var allt för nu, vi hörs snart igen!

/ Klas Abrahamsson, ordförande