Medlemsbrev Mars 2024

Bästa medlemmar!

Ett par månader in på 2024 konstaterar vi att det fortsatt är mycket på gång. Här kommer några ord både om det som varit och det ska komma.

Höstens SFPOG-symposium – Förlossningsrelaterad PTSD

Tusen tack alla ni som deltog i vår medlemsomröstning inför kommande symposium! Resultatet var att betrakta som mycket tydligt. Det tema som de flesta av er önskade var: ”Förlossningsrelaterad PTSD – hur förebygga, upptäcka och behandla?”. Vi har därför påbörjat arbetet med att boka föreläsare och lokal etc. Trolig datum blir 20:e september någonstans i Stockholm. Detta är inte helt klart än, men ”save the date” tills vidare. Vi hoppas kunna återkomma mycket snart med definitivt besked om datum och plats samt mer information om föreläsare etc.

First Nordic Symposium fortsätter som föreläsningar online!

Vårt första symposium med våra syskonföreningar från Danmark och Nederländerna blev mycket lyckat! Vi var närmare 30 personer som samlades i centrala Köpenhamn och hade en mycket lärorik och trevlig dag. Än en gång: Stort tack till alla som var där!

Innan symposiet fick förfrågningar om att följa evenemanget online, vilket vi dessvärre inte kunde erbjuda. Nu kan vi däremot berätta att vi hoppas kunna erbjuda samtliga föreläsningar online inom de närmaste månaderna. Kontakter med föreläsarna är på gång och målet är att inom kort kunna återkomma med datum och tider. Föreläsningarna kommer då att ske på engelska.

Årsmöte 10:e april, online

Nytt år innebär även att det börjar bli dags att summera det förra. Det gör vi givetvis bland annat genom att hålla årsmöte, vilket även i år blir online, onsdag 10:e april kl. 16.00-17.00. Kallelse kommer att gå ut separat samt publiceras på hemsidan.

Förslag till stadgeändring om flexibilitet av antalet styrelseledamöter

Som vi nämnde i förra medlemsbrevet har vi inför årsmötet förslag på en stadgeändring som skulle möjliggöra att välja in fler ledamöter till styrelsen. Vi tänker oss fortsatt att det ska räcka med sex ledamöter, men att det ska finnas en flexibilitet att välja in upp till sammanlagt åtta ledamöter, om behov och intresse finns.

Orsaken är att vi de senaste åren har ökat vår verksamhet betydligt: online-föreläsningar, startat samarbete med Danmark och Nederländerna, dragit igång ett Aurora-nätverk m.m. Det är fantastiskt roliga projekt vi har igång! I och med detta har det givetvis blivit mer att göra för oss i styrelsen, men nu börjar det bli mycket för en liten styrelse, där vi ju arbetar.

Samtidigt har vi också, till vår stora glädje, upplevt ett ökat intresse för föreningen. Det har också visat sig att vi har ett ökat intresse för att engagera sig i styrelsearbetet. Fantastiskt! Att i detta skede eventuellt kunna öka antalet ledamöter, det skulle sannolikt ge möjlighet att fullfölja och kanske rentav utöka föreningens verksamhet. Vårt förslag skulle således innebära viss flexibilitet och ge föreningen möjlighet att variera och anpassa antalet styrelseledamöter över tid, utan att binda upp sig för en permanent utökning. Förslaget på ny ordalydelse i § 5 skickas ut i samband med kallelsen till årsmötet.

Detta var allt för just nu. Vi hörs snart igen!

Klas Abrahamsson, ordförande i SPFOG