SFPOG och ISPOG

Svensk förening för psykosocial obstetrik och gynekologi, SFPOG, är en nationell gren av International Society of Psychosomatic Obstetrics and Gynaecology, ISPOG.

ISPOG Kongressen i Wien 13-16/7 2022

Vi har möjlighet att erbjuda Sfpog-medlemmar stipendier för att medverka vid ISPOG Kongressen i Wien. Se länk för program, skicka in Abstrakt och etc. ispog2022.org
Deltagande avgift se: ispog2022.org/participation-fees/
 
Årets stipendier är nu tilldelade!

Tidigare kongresser
1992 hölls den i Stockholm med över 600 deltagare. Den 15:e kongressen hölls 2007 i Kyoto, Japan, den 16:e i Venedig 2010 och den 17:e i Berlin i maj 2013, se referat från våra stipendiater. Den 18:e kongressen hölls i Malaga, Spanien 2016 och 19:e i Nederländerna, oktober 2019. Läs mer här

ISPOG:s medlemsländer är Argentina, Australien, Brasilien, Frankrike, Nederländerna, Israel, Italien, Japan, Schweiz, Spanien, Sverige, Sydkorea, Storbritannien, Turkiet, Tyskland, Ungern, Uruguay och Österrike. Dessutom har varje medlemsland som ej är representerat i presidiet rätt att delta i Executive Committee årligen. 

Den svenska föreningen
I samband med SFPOG årsmöte varje år anordnas vetenskapliga/kliniska symposier. Se en fullständig lista. Föreningen delar också ut forsknings- och resestipendier baserade på ev. överskott i verksamheten.