Vad ska jag säga på morgonmötet?!

Second victim – om traumatisering av vårdpersonal

Svensk Förening för Psykosocial Obstetrik & Gynekologi inbjuder till symposium

Fredag 20 april 2018 kl. 10.00-16.00, Eugeniahemmet Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Varmt välkomna!

Program
Moderator Klas Abrahamsson

09.00Registrering och kaffe
10.00Inledning
Maria Alexanderson Redvall, ordförande SFPOG
10.15Traumatic childbirth from the perspective of the healthcare professional – how midwives and doctors experience adverse events in the labour ward
Katja Schröder, barnmorska, PhD, postdoc Odense
11.30Vårdskada – vad händer? Vad händer inte? När det har hänt.
Magna Andreen Sachs, docent, senior rådgivare Medical Mangement Centre LIME, KI
12.30Lunch
13.30”Orkar jag fortsätta?” – stöd till traumatiserade vårdgivare ur ett historiskt och strategiskt perspektiv
Håkan Johansson, leg. psykolog och docent i klinisk psykologi
14.30Växa och frodas i ett minfält: att utveckla arbetet vi älskar
Ana-Maria Whitmer Jacobsson, överläkare Kvinnokliniken Varberg
15.45Avslutning
16.15Årsmöte SFPOG

Avgift: Medlemmar 850 kr, heltidsstuderande och pensionärer 600 kr, övriga 1300 kr. Morgonkaffe och lunch ingår.

Anmälan: Sker genom mail till margareta.risenfors@vgregion.se senast 20 mars 2018. Anmälan är bindande men kan överlåtas. Uppge namn, arbetsplats och telefonnummer samt ev. specialkost. Om arbetsgivaren betalar, v.g. ange faktureringsadress. Begränsat antal platser. Alla som får plats meddelas i god tid.

Bli medlem i föreningen via www.sfpog.se.