Verksamhetsberättelse för SFPOG under verksamhetsåret 2015

Styrelsen har under denna period bestått av: 
Margareta Goop, ordförande 
Margareta Risenfors, vice ordförande  
Anne-Marie Wangel, sekreterare 
Carola Eriksson, kassör 
Anneli Kero, symposieansvarig fram till Årsmötet mars 2015 
Maria Alexandersson Redvall, ledamot 
Annica Kempe, ledamot

Klaas Wijma, adjungerad för ISPOG

Under verksamhetsåret har styrelsen haft fyra möten i Stockholm. Ett konstituerande styrelsemöte hölls 27 mars direkt efter årsmötet. Övriga möten under året hölls 16 januari, 22 maj, 28 augusti samt 16 november. Dessutom hölls två telefonmöten, ett i mars och ett i september. Hemsidan för SFPOG har uppdaterats kontinuerligt under året. Vid årets slut hade föreningen 93 medlemmar varav 46 personer hade betalat årsavgiften.

Årets symposium hölls 27 mars i Eugeniahemmet, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna., med rubriken ”Krisstöd – att stärka människors motståndskraft”. Dagens moderator var Maria Alexandersson. Sara Johansson, författare och fil.mag i psykologi har givit ut en bok med samma titel som symposiets rubrik. Under förmiddagen presenterade Sara sin forskning och sina tankar kring krisstöd och motståndskraft. Föredraget var mycket uppskattat. Efter en närande lunch inledde Hans-Peter Söndergaard, psykiater vid Kris och Traumacentrum, eftermiddagen. Hans föredrag hade rubriken ”När en händelse blir ett trauma – aspekter å behandling”. Tyvärr hade vi inledningsvis en del tekniska problem med datautrustningen. Dagens siste talare var Bengt Starrin, professor vid institutionen för sociala och psykologiska studier i Karlstad. Bengt bjöd oss på ”Vardagsmakt och motståndskraft – vad kan vi lära av Pippi Långstrump?”

Under år 2015 har inga stipendier delats ut

160405
Margareta Goop, ordförande