SFPOG och ISPOG

Svensk förening för psykosocial obstetrik och gynekologi

Svensk förening för psykosocial obstetrik och gynekologi, SFPOG, är en nationell gren av International Society of Psychosomatic Obstetrics and Gynaecology, ISPOG.
ISPOG är ett forum för internationellt och tvärvetenskapligt samarbete kring psykologiska och sociala frågor med anknytning till obstetrik, gynekologi och sexologi. Medlemskap kan sökas av alla som är yrkesverksamma inom ämnesområdet, vilket medfört att många yrkesgrupper finns representerade i föreningen. Dessa kan vara gynekologer, psykiatriker, barnmorskor, psykologer, kuratorer, sjukhuspräster eller sjukgymnaster.

Tidigare ISPOG kongresser
1992 hölls den i Stockholm med över 600 deltagare. Den femtonde kongressen hölls 2007 i Kyoto, Japan, den 16:e i Venedig 2010 och den sjuttonde i Berlin i maj 2013, se referat från våra stipendiater. Den 18:e kongressen hölls i Malaga, Spanien 2016 och 19:e i Nederländerna, oktober 2019. 
Läs mer här

ISPOG:s medlemsländer är Argentina, Australien, Brasilien, Frankrike, Nederländerna, Israel, Italien, Japan, Schweiz, Spanien, Sverige, Sydkorea, Storbritannien, Turkiet, Tyskland, Ungern, Uruguay och Österrike. Dessutom har varje medlemsland som ej är representerat i presidiet rätt att delta i Executive Committee årligen. 

Den svenska föreningen
I samband med SFPOG årsmöte varje år anordnas vetenskapliga/kliniska symposier. Se en fullständig lista. Föreningen delar också ut forsknings- och resestipendier baserade på ev. överskott i verksamheten.

Föreningens syfte

  • Att främja och fördjupa förståelsen för psykologiska och sociala aspekter på obstetrik, gynekologi och sexologi.
  • Att främja forskning och kunskapsutveckling inom dessa områden.
  • Att stimulera och stödja utbildning i psykologiska och sociala aspekter på obstetrik, gynekologi och sexologi.
  • Att organisera möten och kongresser inom dessa områden.