SFPOG och ISPOG

Svensk förening för psykosocial obstetrik och gynekologi

Symposiet den 1 oktober 2021 kommer att anordnas digitalt pga fortsatta restriktioner till följd av pandemin. SFPOG styrelsen beklagar att vi har tvingats att ta detta beslut. Vår ambition har varit att kunna ordna ett sympoium på plats, men pga att läget i samhället fortfarande påverkas av pandemin, ser vi digitala mötesformen som enda alternativet. Anmälan är nu stängd, men alla som anmält sig hittills utlovas plats och professionellt IT stöd under mötet.

Länken till symposiet

Microsoft Teams-möte

Jobba på datorn eller mobilappen

Klicka här för att ansluta till mötet


Om föreningen:

Svensk förening för psykosocial obstetrik och gynekologi, SFPOG, är en nationell gren av International Society of Psychosomatic Obstetrics and Gynaecology, ISPOG.

ISPOG är ett forum för internationellt och tvärvetenskapligt samarbete kring psykologiska och sociala frågor med anknytning till obstetrik, gynekologi och sexologi. Medlemskap kan sökas av alla som är yrkesverksamma inom ämnesområdet, vilket medfört att många yrkesgrupper finns representerade i föreningen. Dessa kan vara gynekologer, psykiatriker, barnmorskor, psykologer, kuratorer, sjukhuspräster eller sjukgymnaster.

Föreningens syfte

  • Att främja och fördjupa förståelsen för psykologiska och sociala aspekter på obstetrik, gynekologi och sexologi.
  • Att främja forskning och kunskapsutveckling inom dessa områden.
  • Att stimulera och stödja utbildning i psykologiska och sociala aspekter på obstetrik, gynekologi och sexologi.
  • Att organisera möten och kongresser inom dessa områden.