Tidigare symposier

ÅrÄmne/Titel
1992Sexuella övergrepp
1993Abort i Sverige och i världen
1994Vart tar sexualiteten vägen inom kvinnosjukvården
1995Förlossningsrädsla
1996Klimakteriet – bristsjukdom eller livsfas? 
1997Assisterad befruktning ur ett brett perspektiv – Hur kan det vara för kvinnan, mannen, gynekologen, neonatologen och barnet?
1998Det finns annat än mediciner, operationer och samtal – alternativa behandlingsmetoder inom obstetrik och gynekologi 
1999Att bli förälder – Förälder-barn-anknytning under gravditet, förlossning och spädbarnstid. Hur kan vi i kvinnosjukvård, mödravård och barnhälsovård stötta? 
2000Är du rädd för att bli anmäld? Om närhet och distans i obstetrik & gynekologisk verksamhet
2001Trender kring födandet – varför ökar kejsarsnitten?
2002Reproduktiv hälsa i förändring
2003Hur tar vi hand om patienternas – och vår egen – smärta?
2004Kvinnosjukvården i en internetbaserad värld
2005Livet efter födandet – puerperalvården idag
2006Sexuellt utnyttjad – hur gick det sedan?
2007Repris: Sexuellt utnyttjad – hur gick det sedan?
2008Kvinnans sexualitet – passion och plåga
2009Posttraumatic stress disorder following childbirth
2010Mannen i reproduktionen
2011Makten i vården
2012Reproduktiva val – aspekter på fertilitetshjälp
2013Om våldtäkt – konsekvenser för kvinnor
2014Rädsla och ovisshet i samband med graviditet och födande
2015Krisstöd – att stärka människors moståndskraft
2016När han/hen/hon söker kvinnosjukvård
2017Det gör ont där nere! Vulvasmärta utifrån ett fysiologiskt, psykologiskt och sexologiskt perspektiv
2018Vad ska jag säga på morgonmötet?! Second victim – om traumatisering av vårdpersonal
2019Reproduktion i förändring nya patienter, nya tekniker – nya behov?!