Kallelse till årsmöte 4:e maj 2023 kl. 17.00 – 19.30

Svensk förening för psykosocial obstetrik och gynekologi kallar sina medlemmar till årsmöte 4:e maj.

I samband med årsmötet kommer även styrelseledamot Anne-Marie Wangel att föreläsa om sin spännande forskning:

Sexuell dysfunktion hos kvinnor med diabetes typ 1.


Årsmötet kommer i år att ske digitalt och länk kommer att gå ut till medlemmar i god tid innan mötet.

Under mötet kommer styrelsen att föreslå en stadgeändring. Detta för att kunna hålla årsmöte och föreningens årliga endags-symposium vid olika tidpunkter, i det fall att styrelsen finner detta lämpligt.