SFPOG och ISPOG

Svensk förening för psykosocial obstetrik och gynekologi, SFPOG, är en nationell gren av International Society of Psychosomatic Obstetrics and Gynaecology, ISPOG.

Internationella kongresser
Vart tredje år ordnar ISPOG en internationell kongress. 1992 hölls den i Stockholm med över 600 deltagare. Den femtonde kongressen hölls 2007 i Kyoto, Japan, den 16:e i Venedig 2010 och den sjuttonde i Berlin i maj 2013, se referat från våra stipendiater. Den 18:e kongressen hölls i Malaga, Spanien 2016 och 19:e i Nederländerna, oktober 2019. Läs mer här

ISPOG:s medlemsländer är Argentina, Australien, Brasilien, Frankrike, Nederländerna, Israel, Italien, Japan, Schweiz, Spanien, Sverige, Sydkorea, Storbritannien, Turkiet, Tyskland, Ungern, Uruguay och Österrike. Dessutom har varje medlemsland som ej är representerat i presidiet rätt att delta i Executive Committee årligen. 

Den svenska föreningen
I samband med SFPOG årsmöte varje år anordnas vetenskapliga/kliniska symposier. Se en fullständig lista. Föreningen delar också ut forsknings- och resestipendier baserade på ev. överskott i verksamheten.