Symposium

Förlossningsrädsla i dag – hur gör vi?

Svensk Förening för Psykosocial Obstetrik och Gynekologi (SFPOG) inbjuder till symposium

Fredag den 27 mars 2020 kl. 8.30 – 16.00
Plats: Södersjukhuset, Sjukhusbacken 10, Stockholm. Lokal: Aulan, plan 6, hiss C.

8.30-9.00 Registrering

9.00-9.15 Välkomna!
Katri Nieminen och Klas Abrahamsson, SFPOG

9.15-10.00 En introduktion till förlossningsrädsla – vad vi vet och vad vi vet att vi inte vet 
Elin Ternström, Leg. barnmorska, PhD

10.00-10.15 Kaffe och macka

10.15-11.00 Första hjälpen vid förlossningsrädsla – att hjälpa patienten hjälpa sig själv
Rebecca Rickert-Olsson, Leg. psykolog

11.00-11.15 Bensträckare

11.15-12.15  Auroramottagningen i Göteborg – utmaningar och erfarenheter av vårt arbetssätt
Jenny Lysell Bengtsson, Leg. barnmorska

12.15-13.15 Lunch

13.15-14.15 Stockholms samtalsprojekt – Trygg att Föda
Malin Thorsell, MD, PhD och Barnmorskerepresentant 

14.15-14.30 Kaffe och kaka

14.30-15.15 Behandlingsmöjligheter i framtiden – vad säger forskning i framkant?
Katri Nieminen, MD, PhD 

15.15-15.55 Paneldiskussion och utvärdering

16.00 Årsmöte

Anmälan: Sker genom mail till sfpog@mail.com senast fredag 6 mars 2020. Anmälan är bindande men kan överlåtas. Uppge namn, arbetsplats, telefonnummer, fakturerings-uppgifter samt ev. specialkost. Begränsat antal platser. Alla som får plats meddelas i god tid. Kostnad 1300 kr, medlemmar 850 kr, pensionärer 600 kr. Plusgironummer 96 98 43-2.