Symposium

Endometrios: de saknande pusselbitarna i prevention och behandling 

Fredag 14:e oktober på Sabbatsbergs sjukhus i Stockholm alternativt online.


08:15 – Registrering öppnar 

08:45 – SFPOG hälsar välkommen 

09:00 – Mikrobiomets- och metabolomets roll vid endometrios, infertilitet och kronisk bäckensmärta. Föreläsare: Hana Shabana, specialistläkare Obstetrik/Gynekologi, genomgår Europeiska subspecialist utbildningsprogrammet inom Reproduktionsmedicin (ESHRE) på Karolinska Universitetssjukhuset, PhD-student inom fertilitetshälsa och mikrobiom

10:00 – Fikarast 

10:30 – Hur tar vi bäst hand om tonåringar med svår mensvärk? Om bemötande och diagnostik hos unga med svår mensvärk/misstänkt endometrios – hur kan vi hjälpa dem och stödja skolan och föräldrarna? Föreläsare: Johanna Nordengren, specialistläkare Obstetrik/Gynekologi, överläkare vid endometrioscentrum Malmö, författare av boken Endometrios: symtom och behandling

11:30 – Endometriosvård enligt Socialstyrelsens riktlinjer: Hur är vården för de drabbade organiserad idag och vilka förändringar är på gång? Hur kan vi inom vården samarbeta för att förbättra endometriosvården och ge ett individualiserat och kunskapsbaserat omhändertagande, oavsett var i landet man bor? Föreläsare: Lena Marions, docent, överläkare, Associate professor, MD, PhD

12:30 – Gemensam lunch 

13:30 – Nya fysioterapeutiska behandlingar och hjälpmedel vid endometrios. Föreläsare: Tracey Nyholm, fysioterapeut inom kvinnohälsa

14:30 – Fikarast 

15:00 – Kreativ hopplöshet: att acceptera en kronisk sjukdom och att fokusera energin på att leva ett meningsfullt liv. Föreläsare: Cecilia Naurén, leg. psykolog

16:00 till 16:30 – Paneldiskussion: Varför lider vissa mer än andra? Vad tar vi med från dagen för att hjälpa de patienter som lider mest?  

16:45 till 17:30 – SFPOG’s årsmöte, välkomna alla medlemmar! 


Vi har möjlighet att ha 70 deltagare på plats, först till kvarn gäller!  
Symposiet genomförs i Josabethsalen på Sabbatsberg sjukhus, Olivecronas väg 5 (huvudentrén) i Stockholm.
Onlinedeltagande kommer att vara möjligt.

Deltagaravgifter:  

Ej medlem: 1000 kr 
Ordinarie medlem: 700 kr 
Studerande eller pensionerad medlem: 600 kr 
Online-deltagande: 50% rabatt på ovanstående pris 

  • Anmälan är nu stängd!


För de som deltar på plats ingår lunch och fika i deltagaravgiften. Behov av specialkost anges i anmälan. 

Vid eventuella frågor är du välkommen att kontakta symposieansvarig rebecca.rickert@gmail.com

Sista anmälningsdag 1:e oktober 2022!