SFPOG och ISPOG

Svensk förening för psykosocial obstetrik och gynekologi

OBS! Symposiet är flyttat till den 1 oktober 2021 pga fortsatt stort inflytande av pandemin. SFPOG styrelsen beklagar djupt att vi har tvingats att ta detta svåra men nödvändiga beslut och hoppas innerligen att vi ses till hösten 2021, när sjukvården och allmänheten har återhämtat sig efter den uppkomna pandemin.

Svensk förening för psykosocial obstetrik och gynekologi, SFPOG, är en nationell gren av International Society of Psychosomatic Obstetrics and Gynaecology, ISPOG.

ISPOG är ett forum för internationellt och tvärvetenskapligt samarbete kring psykologiska och sociala frågor med anknytning till obstetrik, gynekologi och sexologi. Medlemskap kan sökas av alla som är yrkesverksamma inom ämnesområdet, vilket medfört att många yrkesgrupper finns representerade i föreningen. Dessa kan vara gynekologer, psykiatriker, barnmorskor, psykologer, kuratorer, sjukhuspräster eller sjukgymnaster.

Föreningens syfte

  • Att främja och fördjupa förståelsen för psykologiska och sociala aspekter på obstetrik, gynekologi och sexologi.
  • Att främja forskning och kunskapsutveckling inom dessa områden.
  • Att stimulera och stödja utbildning i psykologiska och sociala aspekter på obstetrik, gynekologi och sexologi.
  • Att organisera möten och kongresser inom dessa områden.